Choď na obsah Choď na menu
 


1. Neuč sa učivo naspamäť! Dlhý text v pamäti zostane len krátky čas a pri opakovaní tematického celku z daného predmetu, po ktorom zvyčajne nasleduje písomka, sa to musíš učiť ešte raz 2. Pri čítaní textov sa snaž porozumieť im, pochopiť preberané učivo, pojmy, nové skutočnosti. Pochopenie učiva je najdôležitejší krok k jeho zapamätaniu si a uloženiu do dlhodobej pamäte! Pravdaže ho treba z času na čas trošku „oprášiť“! 3. Prečítaj si učivo z knihy a povedz vlastnými slovami z neho len to podstatné a najdôležitejšie! Ak je problém urobiť to s celým textom, treba ísť postupne, po odstavcoch! Nauč sa z neho len to najpodstatnejšie a najdôležitejšie! 4. Uč sa nahlas! Vytvorte si na učenie svoje miesto, kde ťa nik nebude rušiť a nahlas si opakuj to, čo si chceš zapamätať. Rovnako nahlas sa potom aj preskúšaj! 5. Hľadaj súvislosti, ktoré k danej téme patria, prepájaj získané vedomosti aj s inými predmetmi. 6. Výkonnosť pri učení klesá v popoludňajších hodinách, predovšetkým okolo 15 hodiny, preto sa neuč hneď po príchode zo školy. Oddýchni si, relaxuj, venuj sa záľubám! Najvhodnejší čas sadnúť si k učeniu je okolo 17 hodiny. 7. Začni tými najťažšími úlohami, nech ich máš rýchlo za sebou, kým si čerstvo oddýchnutá. Pokračuj jednoduchšími. 8. Netráv nad školskými povinnosťami dlhé hodiny. Tie ubíjajú a unavujú! Snaž sa zefektívniť učenie: učiť sa krátko, vybrať si len to najdôležitejšie! Napísať domáce úlohy, preopakovať a dať si pauzu! 9. Neuč sa dlho do noci, mozog aj telo je unavené, a informácie si dobre nezapamätá, alebo si ich nezapamätá vôbec! Ráno zistíš, že vlastne vôbec nič nevieš. Preto ak si sa večer nestihla všetko naučiť, neponocuj, ale nechaj to radšej na ráno a trošku si privstaň! 10. Nezabúdaj na prísun čerstvého vzduchu, správnu teplotu v miestnosti a vhodné osvetlenie. Len ťažko sa budeš sústrediť v prekúrenej izbe s vydýchaným vzduchom pri umelom svetle.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.